Opatrovateľský dvor Kľúčik


... otočte kľúčikom a vstúpte spolu
so svojim dieťatkom k nám ...
... aj v roku 2020

UPOZORNENIE na prevádzku od 1.6.2020

Dňa 1.6.2020 opäť otvoríme prevádzku. Podmienkou je vstup 1 rodiča a 1 dieťaťa.
Vstup len s rúškou. Náhradnú rúšku pre dieťa umiestnite do skrinky.
Hračky alebo iné predmety z domu nieje možné priniesť do zariadenia.
Pri vstupe hlavným vchodom si dezinfikujte obuv .
Prosím, aby ste používali jednorazové rukavice.
Pri vstupe do šatní si vydezinfikujte ruky bezkontaktným sprejom.
Pred vstupom do triedy bude Vášmu dieťaťu odmeraná teplota bezkontaktným teplomerom.
Vstupujte do šatni vždy 1 rodič + dieťa. Ostatní rodičia čakajú mimo budovy,
alebo na chodbe v odstupoch.
Pri príchode rodič vypíše „ čestné vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa „ ,
ktoré odovzdá pri preberaní dieťaťa. Prosím prineste si vlastné pero.
Tlačivá budú pripravené pri vstupe do budovy.

Ďakujem za porozumenie
s pozdravom
Ladislava Ďurčeková
..........................................................................................................................

Prečo dať Váš malý pokladík práve k nám ?

- poskytujeme opatrovateľské služby pre deti
  od 1 do 4 rokov
- podporujeme psychomotorický vývoj detí

- starostlivosť orientujeme na oblasť dodržiavania
   hygienických a stravovacích návykov

- dbáme na hravý režim dňa a našim cieľom
   je zaradenie dieťaťa do spoločenstva a život
  v kolektíve

- dochádzku detí si môžete dohodnúť na celodennú
  alebo poldennú a či to bude 1 alebo 5 dní v týždni
  si taktiež určujete vy

  U nás je možné si uplatniť príspevok na ÚPSVaR
  podľa zákona č.561/2008 Z.z.


Opatrovateľský dvor Kľúčik
Prevádzková doba: 7:00 hod. - 17:00 hod.
Fedinova ul. č. 7, 851 01 Bratislava - Petržalka
kontakt: 0903 479 186
zariadenie: 0910 112 317
jasle@jasle.sk
Kľúčik